Авторски права

Авторски права

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Оваа интернет страница е заштитена под ознаката на Криејтив Комонс Именување – Некомерцијална 4.0 Меѓународна дозвола (CC BY NC 4.0).

Слободно можете:

Да споделувате – Можете да го умножувате и да го споделувате материјалот во кој било медиум или формат.

Да преработувате – можете да го ремиксирате, менувате и преработувате делото за која било цел.

Давателот на лиценцата не може да Ви ја порекне слободата на користење која ја понудил, се додека се придржувате на условите на лиценцата.

Под следните услови:

Именување – Морате да го наведете авторот, да наведете врска (линк) до лиценцата и да ги назначите измените кои сте ги направиле. Тоа можете да го направите на каков било разумен начин, но не смеете да сугерирате дека давателот на лиценцата Ви дава поддршка Вам или на Вашето користење на делото.

Некомерцијална употреба – Не е дозволено делото да се користи за комерцијални цели.

Без понатамошни ограничувања – Не смеете да додавате правни услови или технолошки мерки за заштита кои за другите корисници ќе претставуваат правно ограничување да го прават она што е дозволено со оваа лиценца.

Забелешка:

Не морате да се придржувате до лиценцата за елементите од ова дело кои се јавно добро или кога Вашето користење на делото е дозволено со законските исклучоци и ограничувања на авторските права.

Без гаранција. Оваа лиценца можеби не ви ги овозможува сите овластувања кои Ви се неопходни. На пример, може да бидете ограничени во намерите за користење на ова дело поради други права како: јавност, приватност или морално право.


За сите детали кои се однесуваат на авторите на Патот.мк погледнете го Импресумот.

За сите детали кои се однесуваат на авторските права погледнете ги условите на оваа лиценца под Криејтив Комонс.