Вештини
Вештини

СВОТ анализа и Тета исцелување: Предности во стратешкиот развој

Дали Вие, ако вложувате финансиски средства во нешто, би дозволиле некој да се поигрува со Вашите пари?

Водач!, онаков каков што им е потребен на луѓето

„Малкумина водачи располагаат со сите овие вештини, но многу пострашно е што не знаат дека ваквите вештини им се потребни за да изградат креативни и посветени тимови кои ќе уживаат во работата и ќе ја поддржат визијата на водачите.“

Оние нешта кои ни го одземаат вниманието

Ако се вртите по секое куче што лае по вас никогаш нема да стасате онаму каде што сте намериле. Изгледа чудно, ама луѓето често се плашат од сопствените цели.