Созерцанија
Созерцанија

Волев напор и зошто не (секогаш) е правилно насочен?

Без ова, човекот постојано ќе биде растргнат помеѓу своите поларитети, како на клацкала на која на едната страна е целта, а на другата се отпорите.

Како работниците–мечтатели можат да ви помогнат во развојот на претпријатието?

Човек што ќе добие можност за самореализација станува ненаситен. Неговата потреба за самореализација расте.