мудрост
мудрост

Како работниците–мечтатели можат да ви помогнат во развојот на претпријатието?

Човек што ќе добие можност за самореализација станува ненаситен. Неговата потреба за самореализација расте.

Оние нешта кои ни го одземаат вниманието

Ако се вртите по секое куче што лае по вас никогаш нема да стасате онаму каде што сте намериле. Изгледа чудно, ама луѓето често се плашат од сопствените цели.