посветеност
посветеност

СВОТ анализа и Тета исцелување: Предности во стратешкиот развој

Дали Вие, ако вложувате финансиски средства во нешто, би дозволиле некој да се поигрува со Вашите пари?

Волев напор и зошто не (секогаш) е правилно насочен?

Без ова, човекот постојано ќе биде растргнат помеѓу своите поларитети, како на клацкала на која на едната страна е целта, а на другата се отпорите.

Водач!, онаков каков што им е потребен на луѓето

„Малкумина водачи располагаат со сите овие вештини, но многу пострашно е што не знаат дека ваквите вештини им се потребни за да изградат креативни и посветени тимови кои ќе уживаат во работата и ќе ја поддржат визијата на водачите.“