почитување
почитување

СВОТ анализа и Тета исцелување: Предности во стратешкиот развој

Дали Вие, ако вложувате финансиски средства во нешто, би дозволиле некој да се поигрува со Вашите пари?

Волев напор и зошто не (секогаш) е правилно насочен?

Без ова, човекот постојано ќе биде растргнат помеѓу своите поларитети, како на клацкала на која на едната страна е целта, а на другата се отпорите.