covecki resursi
covecki resursi

Како работниците–мечтатели можат да ви помогнат во развојот на претпријатието?

Човек што ќе добие можност за самореализација станува ненаситен. Неговата потреба за самореализација расте.