Применливост на Тета исцелување

Применливост на Тета исцелување

Исцелување

Исцелување, тоа е кога ќе направиме нештото повторно да биде цело. Исцелување е кога сите поединечни делови, расфрлани низ просторот и времето, повторно ќе се склопат во една целина, повторно ќе бидат во Едност.


Поддршка за вработување

Можно е да се вработите и можно е да ја работите работата која најмногу Ви одговара. И колку и да звучи невозможно, можно е да ја работите работата од Вашите соништа.


Поддршка за започнување на самостојна дејност

Дали Ви се случува да седите и да размислувате за сето она што би можеле да го работите самостојно, во сопствено претпријатие или здружение?


Поддршка за односи со други луѓе

Луѓето се такви какви што се, „напорни“, „себични“, „саможиви“, „користољубиви“, „злобни“, „подмолни“, „лажливи“ или едноставно, „расипани“.


Поддршка за школување

Ви се случило ли некогаш да знаете сѐ, ама да добиете слаба оцена или да паднете на испитот? Ќе се возбудите, ќе се збуните, ќе почнете да пелтечите и ќе оставите впечаток дека немате доволно знаење…