Секој човек може својот пат да го оди со радост

Тета исцелување

Тета исцелување (анг. Theta Healing) е техника за телесно, психичко и духовно исцелување. Применлива е во секојдневниот живот на сите луѓе кои веруваат дека во животот можат да постигнат повеќе, без оглед на тоа дали се верски определени или се атеисти или имаат некакви поинакви ставови за животот, за Вселената и за сето останато.

Исцелување

Исцелување, тоа е кога ќе направиме нештото повторно да биде цело. Исцелување е кога сите поединечни делови, расфрлани низ просторот и времето, повторно ќе се склопат во една целина, повторно ќе бидат во Едност. Се...
Повеќе "Исцелување"

Поддршка за односи со други луѓе

Луѓето се такви какви што се, „напорни“, „себични“, „саможиви“, „користољубиви“, „злобни“, „подмолни“, „лажливи“ или едноставно, „расипани“. А можеби и не се такви? Можеби тоа е само наше гледиште, наше доживување на светот кој нѐ опкружува?...
Повеќе "Поддршка за односи со други луѓе"

Поддршка за школување

Можно е да имате одлични резултати во учењето. Ви се случило ли некогаш да знаете сѐ, ама да добиете слаба оцена или да паднете на испитот? Ќе се возбудите, ќе се збуните, ќе почнете да...
Повеќе "Поддршка за школување"

Поддршка за започнување на самостојна дејност

Можно е да се занимавате со сопствена самостојна дејност и можно е да ја развиете самостојната дејност со која веќе се занимавате. Дали Ви се случува да седите и да размислувате за сето она што...
Повеќе "Поддршка за започнување на самостојна дејност"

Блог

Најновите објави

Смешно тажно

„Но знаеше дека го сака животот и дека сака некој покрај себе во животот.“ Повеќе "Смешно тажно"

Талкачот

Зарем е можно да не постои одговор? Зарем може животот да биде толку бесмислен? Зарем е можно сѐ да е залудно? Повеќе "Талкачот"

Духот на времето

Кога се испразни, детето се врати кај купот песок и со рачињата повторно го наполни. Повеќе "Духот на времето"