вештини
вештини

СВОТ анализа и Тета исцелување: Предности во стратешкиот развој

Дали Вие, ако вложувате финансиски средства во нешто, би дозволиле некој да се поигрува со Вашите пари?

Како работниците–мечтатели можат да ви помогнат во развојот на претпријатието?

Човек што ќе добие можност за самореализација станува ненаситен. Неговата потреба за самореализација расте.